Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποψηφίων ωφελουμένων παρατείνεται έως και τις 17/03/2020 (ώρα 17:00).
Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί από 18/03/2020 έως και 24/03/2020 και ώρα 17:00.

Συμβουλευτική- Κατάρτιση – Πιστοποίηση 60 ανέργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για το πλήρες κείμενο της παράτασης πατήστε εδώ.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Η αίτηση συμμετοχής σε .pdf

Η αίτηση συμμετοχής σε .docx