Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων

Συμβουλευτική- Κατάρτιση – Πιστοποίηση 60 ανέργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Η αίτηση συμμετοχής σε .pdf

Η αίτηση συμμετοχής σε .docx