7η Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποψηφίων ωφελουμένων παρατείνεται έως και τις 30/06/2020 (ώρα 17:00).

Η έντυπη υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στα γραφεία του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), Ξενοφώντος 14, 105 57 Αθήνα, από 01/07/2020 έως και 10/07/2020 και ώρα 17:00.

Συμβουλευτική- Κατάρτιση – Πιστοποίηση 60 ανέργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για το πλήρες κείμενο της παράτασης πατήστε εδώ.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Η αίτηση συμμετοχής σε .pdf

Η αίτηση συμμετοχής σε .docx