2η Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων (Β Κύκλος) – ΟΠΣ 5030537

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποψηφίων ωφελουμένων (Β’ ΚΥΚΛΟΣ) παρατείνεται έως και τις 26/10/2020 (ώρα 17:00).

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί από 27/10/2020 έως και 03/11/2020 και ώρα 17:00.

Για το πλήρες κείμενο της παράτασης πατήστε εδώ.

Για τη σύνοψη της πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Η αίτηση συμμετοχής σε .pdf.

Η αίτηση συμμετοχής σε .docx.