ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (Β’ ΚΥΚΛΟΣ) – «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» – ΟΠΣ 5030537

Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) λόγω της μη συμπλήρωσης του αριθμού των απαιτούμενων ωφελουμένων ανέργων για τα προγράμματα κατάρτισης με τίτλο «ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» ανακοινώνει την έναρξη του Β’ Κύκλου υποβολής  αιτήσεων και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους δυνητικά ωφελούμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην Πράξη.

Επισημαίνεται ότι στο πρόγραμμα «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» συμπληρώθηκε ο αριθμός των απαιτούμενων ωφελουμένων στον πρώτο κύκλο αιτήσεων. Επίσης διευκρινίζεται ότι κατά την ένταξη στα προγράμματα κατάρτισης προηγούνται οι ωφελούμενοι στον Οριστικό Πίνακα Επιλεγέντων και Επιλαχόντων της αρχικής πρόσκλησης (Αρ. Πρόσκλησης 03/2019).

Για τη σύνοψη της πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Η αίτηση συμμετοχής σε .pdf

Η αίτηση συμμετοχής σε .docx