ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (Γ’ ΚΥΚΛΟΣ) – «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» – ΟΠΣ 5030537

Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) λόγω της μη συμπλήρωσης του αριθμού των απαιτούμενων ωφελουμένων ανέργων για το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» ανακοινώνει την έναρξη του Γ’ Κύκλου υποβολής αιτήσεων και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους δυνητικά ωφελούμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην Πράξη.

Επισημαίνεται ότι στα προγράμματα «ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» συμπληρώθηκε ο αριθμός των απαιτούμενων ωφελουμένων στον πρώτο και δεύτερο κύκλο αιτήσεων. Επίσης διευκρινίζεται ότι κατά την ένταξη στο πρόγραμμα κατάρτισης προηγούνται οι ωφελούμενοι στον Οριστικό Πίνακα Επιλεγέντων και Επιλαχόντων του πρώτου και δεύτερου κύκλου προσκλήσεων (Αρ. Πρόσκλησης 03/2019 και Αρ. Πρόσκλησης 06/2020).

Για τη σύνοψη της πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Η αίτηση συμμετοχής σε .docx