Κεντρική Μακεδονία

4η Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων

2020-05-08T06:38:19+00:0030 Απριλίου, 2020|Κεντρική Μακεδονία|

4η Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποψηφίων ωφελουμένων παρατείνεται έως και τις 21/05/2020 (ώρα 17:00). Η έντυπη υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στα γραφεία του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) Ξενοφώντος 14, 105 57 Αθήνα αναστέλλεται προσωρινά. Συμβουλευτική- Κατάρτιση

3η Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων

2020-04-03T13:49:31+00:0031 Μαρτίου, 2020|Κεντρική Μακεδονία|

3η Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποψηφίων ωφελουμένων παρατείνεται έως και τις 30/04/2020 (ώρα 17:00). Η έντυπη υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στα γραφεία του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) Ξενοφώντος 14, 105 57 Αθήνα αναστέλλεται προσωρινά. Συμβουλευτική- Κατάρτιση

2η Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων

2020-03-16T11:40:08+00:0016 Μαρτίου, 2020|Κεντρική Μακεδονία|

2η Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποψηφίων ωφελουμένων παρατείνεται έως και τις 31/03/2020 (ώρα 17:00). Η έντυπη υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στα γραφεία του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) Ξενοφώντος 14, 105 57 Αθήνα αναστέλλεται προσωρινά. Συμβουλευτική- Κατάρτιση

Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων

2020-03-16T11:21:11+00:0010 Μαρτίου, 2020|Κεντρική Μακεδονία|

Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποψηφίων ωφελουμένων παρατείνεται έως και τις 17/03/2020 (ώρα 17:00). Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί από 18/03/2020 έως και 24/03/2020 και ώρα 17:00. Συμβουλευτική- Κατάρτιση - Πιστοποίηση 60 ανέργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Για

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων και Αίτηση Συμμετοχής

2020-02-25T12:45:26+00:0020 Φεβρουαρίου, 2020|Κεντρική Μακεδονία|

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων Συμβουλευτική- Κατάρτιση - Πιστοποίηση 60 ανέργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ. Η αίτηση συμμετοχής σε .pdf Η αίτηση συμμετοχής σε .docx

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 1/2019 Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών

2020-02-25T10:02:29+00:0020 Ιανουαρίου, 2020|Κεντρική Μακεδονία|

Αρ. Πρωτ. 143 Θέμα: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 1/2019 Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών και στον Κατάλογο δυνητικών προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων ΗΑΤΤΑ. ΚΩΔ. ΟΠΣ 5030537 Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (HATTA) έχοντας

Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών και στον Κατάλογο δυνητικών προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών

2020-02-25T09:51:43+00:006 Δεκεμβρίου, 2015|Κεντρική Μακεδονία|

Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών και στον Κατάλογο δυνητικών προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων ΗΑΤΤΑ. Πράξη «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε ανέργους νέους για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων τουριστικών υπηρεσιών στις περιοχές των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Της