Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών και στον Κατάλογο δυνητικών προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών

2020-02-25T09:51:43+00:006 Δεκεμβρίου, 2015|Κεντρική Μακεδονία|

Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών και στον Κατάλογο δυνητικών προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων ΗΑΤΤΑ. Πράξη «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε ανέργους νέους για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων τουριστικών υπηρεσιών στις περιοχές των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Της