Πρόσφατα άρθρα

7η Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων

7η Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποψηφίων ωφελουμένων παρατείνεται έως και τις 30/06/2020 (ώρα 17:00). Η έντυπη υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στα γραφεία του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), Ξενοφώντος 14, 105 57 Αθήνα, από 01/07/2020 έως και

2020-06-23T11:56:39+00:0019 Ιουνίου, 2020|Κεντρική Μακεδονία|

6η Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων

6η Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποψηφίων ωφελουμένων παρατείνεται έως και τις 19/06/2020 (ώρα 17:00). Η έντυπη υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στα γραφεία του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), Ξενοφώντος 14, 105 57 Αθήνα, από 22/06/2020 έως και

2020-06-05T13:39:34+00:005 Ιουνίου, 2020|Κεντρική Μακεδονία|

5η Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων

5η Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποψηφίων ωφελουμένων παρατείνεται έως και τις 05/06/2020 (ώρα 17:00). Η έντυπη υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στα γραφεία του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), Ξενοφώντος 14, 105 57 Αθήνα, από 08/06/2020 έως και

2020-05-22T09:29:04+00:0022 Μαΐου, 2020|Κεντρική Μακεδονία|

4η Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων

4η Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποψηφίων ωφελουμένων παρατείνεται έως και τις 21/05/2020 (ώρα 17:00). Η έντυπη υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στα γραφεία του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) Ξενοφώντος 14, 105 57 Αθήνα αναστέλλεται προσωρινά. Συμβουλευτική- Κατάρτιση

2020-05-08T06:38:19+00:0030 Απριλίου, 2020|Κεντρική Μακεδονία|

3η Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων

3η Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποψηφίων ωφελουμένων παρατείνεται έως και τις 30/04/2020 (ώρα 17:00). Η έντυπη υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στα γραφεία του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) Ξενοφώντος 14, 105 57 Αθήνα αναστέλλεται προσωρινά. Συμβουλευτική- Κατάρτιση

2020-04-03T13:49:31+00:0031 Μαρτίου, 2020|Κεντρική Μακεδονία|

2η Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων

2η Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποψηφίων ωφελουμένων παρατείνεται έως και τις 31/03/2020 (ώρα 17:00). Η έντυπη υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στα γραφεία του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) Ξενοφώντος 14, 105 57 Αθήνα αναστέλλεται προσωρινά. Συμβουλευτική- Κατάρτιση

2020-03-16T11:40:08+00:0016 Μαρτίου, 2020|Κεντρική Μακεδονία|

Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων

Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποψηφίων ωφελουμένων παρατείνεται έως και τις 17/03/2020 (ώρα 17:00). Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί από 18/03/2020 έως και 24/03/2020 και ώρα 17:00. Συμβουλευτική- Κατάρτιση - Πιστοποίηση 60 ανέργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Για

2020-03-16T11:21:11+00:0010 Μαρτίου, 2020|Κεντρική Μακεδονία|

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων και Αίτηση Συμμετοχής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων Συμβουλευτική- Κατάρτιση - Πιστοποίηση 60 ανέργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ. Η αίτηση συμμετοχής σε .pdf Η αίτηση συμμετοχής σε .docx

2020-02-25T12:45:26+00:0020 Φεβρουαρίου, 2020|Κεντρική Μακεδονία|

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 1/2019 Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών

Αρ. Πρωτ. 143 Θέμα: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 1/2019 Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών και στον Κατάλογο δυνητικών προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων ΗΑΤΤΑ. ΚΩΔ. ΟΠΣ 5030537 Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (HATTA) έχοντας

2020-02-25T10:02:29+00:0020 Ιανουαρίου, 2020|Κεντρική Μακεδονία|

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με δύο (2) Επιστημονικά Στελέχη στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων τουριστικών υπηρεσιών στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας

2020-02-25T09:47:49+00:007 Δεκεμβρίου, 2015|Κεντρική Μακεδονία|